Regelement/voorwaarden. (Laatst gewijzigd op: 26-11-2013)

 • Half uur privéles per persoon.
 • Leslocatie: Antoon Coolenlaan 59, 5044 MK Tilburg
 • Tarieven zijn volgens afspraak en tevens vermeld op de website, bij wijziging wordt de leerling tijdig geinformeerd.
 • Betaling losse lessen geschiedt contant.
 • Betaling leskaart geschiedt contant. Deze worden afgetekend op de leskaart. Een volle leskaart krijgt u mee naar huis.
 • Leskaarten zijn een 2 maanden geldig vanaf de betalingsdatum.
 • Bij ziekte van de lerares wordt er verrekend of gerestitueerd.
 • Er geldt een opzegtermijn van vier lessen.
 • De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 • Kom op tijd, leerlingen volgen elkaar op.
 • Afmeldingen dienen 48 uur voor aanvang van de les te geschieden.
 • Eén afmelding per kaart is toegestaan, meerdere afmeldingen worden doorberekend.
 • Ziekmeldingen van de leerling zijn voor rekening van de leerling zelf
 • In de (basis)schoolvakanties is SoLaTiDo gesloten en zijn er geen lessen.
 • Regels Zomerstop. (zie Tarieven)
 • Graag Kopie ID meebrengen voor administratie.
 • Als je een leskaart koopt ga je akkoord met deze voorwaarden.